CAPEX

økonomisk-ordbog

Capex (kapitaludgifter), på spansk kapitaludgifter, er den investering i kapital eller anlægsaktiver, som en virksomhed foretager enten for at erhverve, vedligeholde eller forbedre sine langfristede aktiver.

Det forklares som den investering, der er nødvendig for at vedligeholde eller udvide kapitalgoder (fabrikker, maskiner, køretøjer osv.). Det er meget vigtigt inden for en virksomheds aktivitet og dens fremtidige udvikling.

Vi ved, at fremtiden for en virksomhed, dens vækst og de pengestrømme, den genererer, vil afhænge af de foretagne investeringer. Derfor er Capex et yderst relevant element i en virksomheds forretning. Derudover giver den os information om, hvorvidt virksomheden investerer for at fortsætte med at vokse eller blot for at fastholde sig selv.

Adskillelse af Capex

Selskabets investering i anlægsaktiver kan klassificeres i to typer, hvad angår formålet med investeringen:

  • Vedligeholdelse Capex: Det er kendt som erstatningsinvesteringen. Det vil sige den investering, der er nødvendig for at dække nedskrivnings- og amortiseringsudgifter på anlægsaktiver. Så det kunne forstås som den nødvendige investering fra virksomhedens side for at opretholde det samme nuværende salgsniveau.
  • Expansion Capex: Det er den nødvendige investering i anlægsaktiver for at øge det nuværende salgsniveau. Det vil sige, hvad virksomheden investerer for at erhverve nye anlægsaktiver og/eller forbedre det nuværende.

Derfor vil virksomhedens samlede investering i Capex være summen af ​​de to foregående. Hvormed en virksomhed vil gennemføre en ekspansionsstrategi, når det samlede niveau af Capex er større end amortiseringsudgiften. Det betyder, at du investerer ikke kun for at genopbygge aktiver, men også for at øge eller forbedre dem.

At finde Capex i regnskaber

Investeringen foretaget af virksomheder i Capex kan findes direkte i pengestrømsopgørelsen. Mere specifikt i pengestrømmen af ​​investeringsaktiviteter. Der er dog en meget simpel formel til at kunne beregne den ved kun at bruge resultatopgørelsen og balancen.

Som nævnt ovenfor vil den samlede Capex være summen af ​​vedligeholdelsen og udvidelsen. Derudover har vi assimileret vedligeholdelses-Capex med virksomhedens amortiseringsomkostninger. Derfor starter formlen til at beregne Capex fra denne sum. Matematisk er dens beregning som følger:

Capex = Netto materielle anlægsaktiver (år t) - Netto materielle anlægsaktiver (år t-1) + Amortisering (år t)

Med andre ord, for at beregne Capex følger vi følgende trin:

  1. Vi tager virksomhedens balance for indeværende år og ser på nettoaktiverne.
  2. Vi trækker nettoaktiverne fra saldoen fra det foregående år fra de aktuelle nettoaktiver.
  3. Til resultatet lægger vi årets amortiseringsudgift, som findes i resultatopgørelsen.

CAPEX eksempel

Antag en virksomhed, der har offentliggjort sin balance for det foregående og indeværende år, og sin aktuelle resultatopgørelse. Og med dette ønsker vi at se investeringen i Capex foretaget i løbet af dette år.

Oversigtsbalance (tal i tusindvis af €)
AktivÅr 0År 1 passivÅr 0År 1
Boks58 Kortfristet Fra Gæld150200
Aktier150100 Udbydere20076
Kunder300500 Remuner afventer betaling7523
Forskud til personalet5065 Kreditorer (ikke-skat)3258
Andre omsætningsaktiver502 Andre passiver driftsomk2520
Omsætningsaktiver i alt555 675 Kortfristede forpligtelser i alt482 377
Finansielle anlægsaktiver3250 Andet langfristet ansvar1536
Netto anlægsaktiver550 800 Langfristet finansiel gæld22569
Andre anlægsaktiver42107 Langfristede forpligtelser i alt240 105
Samlede langfristede aktiver917 907
Aktiefonde750 1.100
SAMLEDE AKTIVER1.472 1.582 TOTALT ANSVAR1.472 1.582

At være resultatopgørelsen:

Sammenfattende resultatopgørelse
tusindvis af ہr 1
Salg2.000
Salgsomkostninger
Bruttoavance1.400
Personlige udgifter
Generelle udgifter
Andre udgifter
EBITDA1.085
Amortisering
EBIT1.020
Finansielle indtægter35
Finansielle udgifter
Økonomiske resultater
Rdo før skat1.000
Skatter
Nettoresultat700

Ved at følge den ovenfor beskrevne formel og ved hjælp af selskabets regnskaber vedlagt i eksemplet vil resultatet af investeringen i Capex være:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Som vi kan se i denne sag, udfører virksomheden en ekspansionspolitik, da Capex> Amortizations.

Tags.:  Spanien bankvirksomhed historie 

Interessante Artikler

add