Forskellen mellem optioner og warrants

sammenligninger

Selvom vi kunne klassificere warrants som en type finansiel option, har de visse egenskaber, der adskiller dem. Det er meget vigtigt at kende forskellene mellem de to. For at gøre dette skal vi se lighederne og forskellene mellem warrants og optioner.

Både optioner og warrants er finansielle derivater. De to finansielle derivater giver ret til at købe (Call) eller sælge (Put) et underliggende aktiv, og begge er gearede produkter. Se gearing i derivater

Den største forskel mellem optioner og warrants er, at mens optioner frit købes og sælges på markedet, udstedes warrants af et warrantudstedende selskab og er OTC (over the counter) optioner. Det betyder, at de ikke forhandles med et kammer imellem, men derimod at forhandlingen er bilateral. Mens vi med optioner frit kan sælge calls og puts i markedet uden tidligere at have erhvervet dem, kan vi med warrants kun sælge et call eller et put, hvis vi har købt det før fra udstederen.

Investeringsmuligheder i optioner og warrants

Resultatet er, at vi med de økonomiske muligheder har 4 investeringsmuligheder:

  1. Køb opkald.
  2. Sælg opkald.
  3. Køb puts.
  4. Sælg putter.

Med warrants kan vi kun:

  1. Køb opkald.
  2. Køb puts.

Udløbsdatoen for optionerne er normalt et par måneder, mens warrants kan have en udløbsdato på flere år, hvilket kan være meget nyttigt til at reducere investeringsrisikoen og foretage mere varierede investeringer.

Tags.:  placering økonomisk-ordbog kryptovalutaer 

Interessante Artikler

add