Fordeling

økonomisk-ordbog

Distribution er et uundværligt element i forretnings- og marketingverdenen. Med distribution refererer vi til det sæt af aktiviteter, der udføres fra det øjeblik et produkt er fremstillet, til det er købt af slutkunden.

Distributionen er derfor et afgørende aspekt og skal tages i betragtning i forretnings- og marketingverdenen. Distribution er således en del af strategien i marketingmixet, på samme måde som det er en del af markedsføringens velkendte 4 P'er. Og det er, at vi med distribution henviser til de aktiviteter, som virksomheden udfører fra det øjeblik, produktet er fremstillet, til produktet når den hylde, hvorfra en slutkunde tager det for at forbruge det.

Distributionen foregår således gennem de velkendte distributionskanaler. Dette er de midler, som enhver virksomhed bruger til at få sine produkter til sin endelige forbruger. Fra transport til supermarkedet, der for eksempel sælger vores produkt, er de en del af denne distributionskanal. Målet er uden tvivl at sikre, at produkterne kommer på det rigtige tidspunkt, i de nødvendige mængder og til de mest bekvemme priser for alle.

Distributionsstrategier

Som vi ved, skal vi, når vi opretter en virksomhed, vælge, hvad der vil være den strategi, som vores produkt vil blive distribueret igennem.

Blandt de mulige strategier kan vi fremhæve følgende fire:

  • Intensiv distribution: Det er den strategi, hvorigennem vi forsøger at sælge produktet i salgssteder relateret til vores produkt, som tilbyder flere produkter udover vores, men af ​​samme type. Det er tilfældet med bøger, som sælges i boghandlere.
  • Omfattende distribution: I modsætning til den forrige fokuserer denne strategi mere på produktets tilgængelighed, samt at produktet er alle de steder, hvor det er muligt. På denne måde giver det en større spredning. Dette er tilfældet med fødevarer, som vi kan finde i mange butikker, af alle slags.
  • Selektiv distribution: Selektiv distribution er den strategi, hvorigennem vi forsøger at differentiere os fra vores konkurrenter ved at vælge de salgssteder, der tilbyder de egenskaber, vi leder efter. Et eksempel kan være de store el-apparatkæder, som er placeret på steder med let adgang for familier.
  • Eksklusiv distribution: I modsætning til det forrige fokuserer salgsstedet på at give mærket større prestige. Et eksempel kunne være datterselskabet Zara fra Inditex-koncernen. Nå, denne, for at tilbyde sit tøj, ligger på hovedvejene i de store byer, såsom Gran Vía i Madrid eller 5th Avenue i New York.

Typer af distributionskanaler

Blandt de typer distributionskanaler, der findes, skal vi hovedsageligt skelne to: Direkte og indirekte distributionskanaler.

Direkte distributionskanal

Den direkte distributionskanal er den, der bruges af virksomheder, der beslutter at bringe deres produkter til den endelige forbruger uden at bruge mellemmænd. Da der ikke er nogen mellemmænd, skal virksomheden udføre alle markedsførings-, opbevarings-, transport- og markedsføringsopgaver for sine produkter.

Til gengæld kan vi inden for de direkte distributionskanaler skelne mellem to typer:

  • Fysisk kanal: En, der bruger leverandører eller virksomheder, hvorigennem den etablerer direkte og fysisk kontakt med kunden.
  • Digital kanal: Den digitale kanal er ikke holdt op med at vokse over tid. Onlinebutikker, brugen af ​​internettet til at nå kunder, blandt andre strategier, der udføres via digitale midler, vil kunne findes i denne type.

Indirekte distributionskanal

Den indirekte distributionskanal er den kanal, hvorigennem virksomheden markedsfører sine produkter ved hjælp af mellemmænd. Formidlere kan være grossister eller detailhandlere, og de bliver forbindelsen mellem virksomheden og slutkunden.

Indirekte distributionskanaler kan klassificeres som følger:

  • Kort kanal: Hvori virksomheden, formidleren og slutkunden deltager.
  • Lang kanal: Mindst 4 niveauer deltager. Det kan være produktionsvirksomheden, som har en distributør, og dette med en forhandler, som sælger produktet til den endelige forbruger.
  • Dobbeltkanal: I denne har virksomheden, udover at have andre kanaler, eksklusive agenter, som står for distribution af en bestemt vare eller tjeneste. Et eksempel kunne være en franchise. McDonald's-virksomheden har for eksempel sine egne kanaler, men også franchisetagere, der udelukkende distribuerer deres produkt over hele verden.

Eksempel på distribution

For at afslutte, lad os se på et eksempel på distribution i virksomheder for at få en endelig idé om konceptet defineret her.

Som eksempel kan vi se på det amerikanske firma Amazon. En virksomhed med praktisk fokus på logistik og produktdistribution.

Amazon er en virksomhed, der bruger alle fire distributionsstrategier til at sælge sine produkter. I den forstand har vi et eksempel på eksklusiv distribution i de butikker, som Amazon ejer rundt om i verden, og som er blevet butikker, der er meget besøgt af hele samfundet. På samme måde finder vi selektiv distribution i de tilbud, det giver os på markedspladsen, hvor man finder portaler med produkter af enhver art, men som er relateret til hinanden.

På den anden side praktiserer virksomheden også omfattende distribution og finder produkter af enhver art på forsiden af ​​sin webportal, disse tilhører meget forskellige produktfamilier. På samme måde kan vi sige, at det har en intensiv distribution, hvis vi analyserer virksomheden og fokuserer på de boghandlere, som Amazon ejer, eller vi ser de specialiserede portaler, hvor man finder produkter fra en bestemt familie, såsom elektronik.

Når det kommer til distributionskanaler, bruger Amazon både fysiske og digitale kanaler. Og på samme måde bruger den både direkte og indirekte kanaler.

Amazon har som bekendt direkte kanaler, som præsenteres i fysisk og digitalt format. På samme måde har det indirekte kanaler, hvor Amazon endda er mellemmand ved mange lejligheder.

Amazon er således en virksomhed, der giver os mulighed for at se de hovedtyper af distribution, der findes, samt de forskellige kanaler, som en virksomhed kan bruge til at distribuere sit produkt. Derfor er det et godt eksempel til at forstå dette koncept.

Tags.:  økonomisk-ordbog historie finansiere 

Interessante Artikler

add