Overskudsforsyning

økonomisk-ordbog

Overudbud er en situation, hvor den mængde, som forbrugerne efterspørger for en given pris, er mindre end den mængde, sælgerne tilbyder.

For at forklare det på en anden måde, lad os forestille os, at prisen P falder sammen med mængden Q1 på efterspørgselskurven. I mellemtiden svarer det på udbudskurven til Q2.

Som vi kan se i den følgende graf, er Q1 mindre end Q2, og markedet er ikke i ligevægt.

Også i matematiske termer er overskudsforsyningen lig med subtraktionen af ​​Q2 minus Q1.

Overudbuddet kan opfyldes på et bestemt marked eller en bestemt sektor eller i den samlede økonomi.

Tilbud tilføjet Producentoverskud

Karakteristika for overskud

De vigtigste kendetegn ved overskudsforsyning er følgende:

  • Der er en overflod af merchandise, fordi leverandørerne bragte til markedet mere, end forbrugerne ønsker at købe.
  • Prisen er højere end ligevægtsprisen i perfekt konkurrence.
  • Vi står over for en situation med ubalance, hvor økonomien ikke når det punkt med størst effektivitet.
  • Den modsatte omstændighed er overdreven efterspørgsel.
  • HVERKEN tilbudsgiverne eller sagsøgerne får den størst mulige fortjeneste.
  • I perfekt konkurrence er der aldrig et permanent overudbud, fordi markedet fungerer effektivt. I tilfælde af overproduktion sænker virksomhederne således deres priser. Ellers bliver de nødt til at trække sig. Som følge heraf vil den leverede mængde falde, og den efterspurgte mængde vil stige og nå ligevægtspunktet.
  • En af de mest almindelige årsager til overudbud er, at myndighederne ved lov fastsætter, hvad der vil være prisen (fast eller minimum) på et produkt, og dette er til gengæld højere end markedsligevægten.
  • Tab genereres i forbruger- og producentoverskud. Dette med hensyn til en konkurrencepræget markedssituation.

Eksempel på overudbud

Antag, at staten for at "beskytte landmænd" sætter prisen på majs til 0,2 USD pr. kg. Dette er højere end ligevægtsprisen på 0,16 USD pr. kg.

I lyset af ovenstående bliver producenterne begejstrede og bringer 10.000 kg kartofler på markedet. Købere er dog kun villige til at købe 8.000 kg.

Som konklusion genererede statsindgrebet et overskud på 2.000 kg. Det nævnte overskud kunne f.eks. erhverves af den samme offentlige sektor og derefter sælges til udlandet. Ellers går det tabt.

Tags.:  til stede ret taske 

Interessante Artikler

add
close

Populære Indlæg

økonomisk-ordbog

Forskel mellem stat og nation

økonomisk-ordbog

Godkendelse