Høj risiko eller aggressiv investeringsfond

økonomisk-ordbog

En højrisiko- eller aggressiv investeringsfond er en type investeringsfond, hvor investoren er villig til at tage en høj risiko, hvilket også vil betyde et højt afkast.

Derfor vil investeringsforeningens forvaltningsenhed have pligt til at investere i finansielle produkter klassificeret som højrisiko. Det skal huskes, at en investeringsforening er et kollektivt investeringsinstitut, der indsamler penge i form af bidrag for at investere dem i fællesskab.

Karakteristika for den aggressive investeringsfond

Karakteristikaene for disse typer af fonde er som følger:

  • Investeringsrisikoen er høj eller meget høj: Konservative fonde henvender sig til investorer med en høj risikoprofil. Dette indebærer, at der er relativt stor sandsynlighed for at tage tab. Denne sandsynlighed er højere end i andre typer af fonde, såsom moderate eller konservative.
  • Den høje sandsynlighed for tab indebærer, at rentabiliteten af ​​investeringen er høj eller meget høj: Dette forklares, fordi jo større risiko, jo større rentabilitet tilbydes, da det ellers ikke ville være værd at tage en risiko for denne type investorer. så høj.
  • De produkter, du investerer i, plejer at være aktier, men det er ikke altid tilfældet: Aktieprodukter har en tendens til at svinge mere bredt. Denne udsving er større i en situation med økonomisk usikkerhed, hvilket ville gøre det muligt at kvalificere sig til højere ydelser (hvis udsvinget er positivt). Du kan dog også investere i renteprodukter inden for en aggressiv investeringsportefølje. For eksempel er et gældsbrev udstedt af en virksomhed et fast indkomstprodukt. Dette selskab kan dog befinde sig i en situation med usikkerhed, hvilket indebærer en høj risiko for at investere i det. Derfor ville disse sedler være velegnede til en aggressiv profil. På den anden side er der aktieprodukter, hvis risiko er lav, hvis de er udstedt af virksomheder med en dokumenteret solvens, og som giver lav rentabilitet. Disse produkter ville ikke være egnede til en aggressiv profil.

Fordele og ulemper ved en aggressiv fond

Den største ulempe ved aggressive fonde er deres høje risiko og derfor deres relative høje sandsynlighed for at miste og ikke genvinde den oprindelige investering. Men afledt af denne høje risiko er den tilbudte rentabilitet høj eller meget høj, hvilket er dens største fordel. Der er kort sagt stor sandsynlighed for at have tab ved investeringen, men sker disse ikke, vil den opnåede rentabilitet være meget høj.

Fordelene og ulemperne ved disse fonde vil være mere eller mindre vigtige for investorerne afhængigt af deres risikoprofil. En konservativ profil vil se flere ulemper, mens en aggressiv profil vil bekymre sig mere om fordelene. Det vigtigste er at definere investorens risikoprofil.

En aggressiv investor skal være opmærksom på den risiko, han tager, og ikke kun fokusere på de høje afkast, han kan opnå. Først skal du analysere den risiko, der er forbundet med investeringen, og hvis den matcher din risikoprofil, vil du være i stand til at gennemføre investeringen. Det er en alvorlig fejl kun at se på høj rentabilitet uden at tage højde for den risiko, som dette produkt kan have.

Tags.:  kryptovalutaer økonomisk-analyse Andet 

Interessante Artikler

add
close

Populære Indlæg

økonomisk-ordbog

Forskel mellem stat og nation

økonomisk-ordbog

Godkendelse