indre marked

økonomisk-ordbog

Det indre marked er et, der normalt er afgrænset i et land, en region, en lokalitet eller endda en organisation.

Det vil sige, at selvom hjemmemarkedet ofte bruges som et synonym for hjemmemarkedet, er førstnævnte et bredere begreb, da det kan henvise til hjemmemarkedet i en by, et distrikt i en storby eller endda i en organisation.

Hjemmemarkedet er kendetegnet ved at være omgivet af et større rum, som varer og tjenesteydelser også kan udveksles med. For eksempel er hjemmemarkedet i et land omgivet af resten af ​​verden, hvor der er mange flere forbrugere og investorer.

Vi kan da forstå, at det indre marked svarer til alle de transaktioner, der finder sted i et bestemt geografisk område eller en bestemt institution.

For eksempel kan vi referere til det indre marked i Bogotá, romakvarteret i Mexico City eller endda arbejderne, der bor i en minelejr i Andesbjergene.

Forskellen mellem indre og eksterne marked

Hjemmemarkedet er kendetegnet ved at være styret af det pågældende lands eller lokalitets regler. Det vil sige, at hver nations lovgivende magt vil diktere for eksempel de plantesundhedsmæssige krav, som visse frugter eller grøntsager skal opfylde for at blive markedsført i deres jurisdiktion.

På den anden side er det eksterne marked kendetegnet ved at være underlagt den enkelte nations handelspolitik, og der kan etableres internationale aftaler.

For eksempel repræsenterer den nordamerikanske frihandelsaftale eller selve EU integrationsaftaler, der reducerer handelshindringer. I modsætning hertil kan lande fastsætte høje tariffer (importafgifter) eller andre barrierer for køb af visse produkter eller tjenester fra udlandet.

Det skal bemærkes, at sondringen mellem interne og eksterne kun er én måde at klassificere markeder på. Disse kan til gengæld opdeles efter for eksempel økonomisk aktivitet som tekstiler, lægemidler, fødevarer og drikkevarer m.fl.

Eksternt marked

Protektionisme

Protektionisme er en tankestrøm, der prioriterer det indre marked frem for det eksterne marked. Hvis der således findes en ny forekomst af en naturressource, for eksempel olie, bør den ifølge denne holdning først bruges til at levere indenlandsk efterspørgsel.

På samme måde foreslår protektionisme at beskytte lokale producenter ved at pålægge handelshindringer for varer og tjenester fra udlandet, især dem, der konkurrerer med det lokale udbud.

Tags.:  derivater økonomisk-analyse bankvirksomhed 

Interessante Artikler

add