Patent

ret

Et patent er en rettighed, der er givet af staten (eller anden relevant myndighed) til en opfinder, således at han er den eneste, der er autoriseret til at udnytte og drage fordel af sin opfindelse i en begrænset periode.

Et patent er en eksklusiv ret, der er givet til skaberen eller opfinderen af ​​et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Denne ret giver dig mulighed for udelukkende at fremstille og markedsføre din opfindelse, idet du er i stand til at sagsøge enhver anden person eller organisation, der forsøger at kopiere din opfindelse.

Varigheden af ​​patentet er begrænset, og ved udløb skal opfinderen afsløre hemmelighederne bag sin opfindelse (sammensætning, struktur osv.), så alle interesserede personer kan kopiere og kommercialisere den.

Karakteristika for et patent

Patenter har følgende grundlæggende egenskaber:

  • De er en eneret
  • De har en begrænset varighed, deres varighed afhænger af det patenterede produkt eller service. Normalt overstiger de ikke 20 år.
  • De tildeles af staten, generelt gennem et offentligt organ, der er specielt dedikeret til registrering af patenter, varemærker og beskyttelse af intellektuel og industriel ejendomsret.
  • Patentet skaber et monopol, der favoriserer opfinderen eller skaberen af ​​produktet eller tjenesten.
  • Kopiering eller udnyttelse af et produkt eller en tjeneste uden at have dets patent er ulovlig og kan give anledning til sanktionsprocedurer (bøder, fængsel osv.)
  • Patenter gælder ikke kun komplekse produkter eller processer, men også simple opfindelser eller originale ideer (for eksempel en papirclips, filter osv.)
  • Det er gyldigt i det område, hvor patentet er udstedt.

Formålet med patenter

Hovedformålet med patentet er at tilskynde til skabelse og innovation ved at lade opfinderen, der har brugt energi og ressourcer på at skabe noget nyt, opnå en belønning.

Når der ikke er patenter, reduceres incitamenterne til at investere i at udvikle nye produkter, tjenester eller teknologier, da andre straks vil kunne kopiere dem, hvilket tilegner sig en stor del af fordelene. Med andre ord, hvis opfinderen ikke kan drage fordel af sine kreationer, vil det ikke være rentabelt for ham at investere i at skabe noget nyt, som vil ende med at skade samfundet som helhed.

Selvom patentet skaber et monopol, vil det være af begrænset varighed, da når beskyttelsesperioden udløber, vil opfinderen dele sin skabelse, så andre virksomheder kan konkurrere med ham. Det større udbud og konkurrence vil til gengæld give flere mennesker adgang til de varer, der blev patenteret.

Eksempel på patent

I 1890'erne udviklede og patenterede tyskeren Rudolf Diesel en mindre forurenende motor end dem, der eksisterede på det tidspunkt. Selvom dens oprettelse blev vedtaget år senere, har den genereret betydelige fordele for både bilindustrien og samfundet, hvilket forbedrer effektiviteten og reducerer forureningen.

I øjeblikket har mere end 50% af køretøjerne i Spanien karakteristika af motoren udviklet af Diesel.

Tags.:  finansiere Handel markeder 

Interessante Artikler

add