Strukturel fattigdom

økonomisk-ordbog

Strukturel fattigdom, eller kronisk fattigdom, refererer til en type fattigdom, hvor der er en mangel i samfundet med hensyn til infrastruktur og indkomst.

Strukturel fattigdom kombinerer i sin måling to kriterier. På den ene side er det baseret på fattigdomsgrænsen, mens det på den anden side bruger Unsatisfied Basic Needs (UBN) tilgangen.

Den første tilskriver således fattiges tilstand til en befolkning, der ikke er tilfreds med indkomst, for at dække omkostningerne ved et anstændigt liv. I mellemtiden beskriver den anden fattigdom med iboende mangler; det være sig bolig, ernæring, adgang til uddannelse, sundhed mv.

I modsætning hertil er der midlertidig fattigdom.

Forskelle mellem strukturel fattigdom kortsigtet fattigdom

Der er således forskellige metoder til at måle fattigdom. I modsætning til strukturel måling har vi konjunkturmåling. Begge tjener til at måle fattigdom i et givet territorium.

Mens den strukturelle måling derfor i første omgang er baseret på at tilregne fattiges tilstand til en befolkning, der ikke er tilfreds med indkomsten, for at opretholde omkostningerne ved et anstændigt liv. Samt for det andet at beskrive fattigdom med iboende mangler; hvad enten det gælder boliger, ernæring, adgang til uddannelse, sundhed mv.

Den konjunkturelle måling er i denne forstand baseret på måling af monetær og tidsmæssig fattigdom. Det vil sige, at den etablerer en basismadkurv, samt en samlet basiskurv. På denne måde opstilles nogle målekriterier, hvor de familier eller personer, der ikke har adgang til begge kurve, betragtes som fattige.

Årsager til strukturel fattigdom

Blandt de vigtigste årsager, der genererer strukturel fattigdom, bør følgende fremhæves:

 • Korruption.
 • Væbnede konflikter.
 • Diskrimination og social udstødelse.
 • Massiv befolkningstilvækst.
 • Sygdomme og epidemier.
 • Økonomisk ulighed.
 • Naturkatastrofer.

Dette er nogle af årsagerne til, at et land præsenterer strukturel fattigdom i sit samfund.

Konsekvenser af strukturel fattigdom

Ifølge FN (FN) genererer fattigdom en række konsekvenser, der forringer livskvaliteten i de områder, hvor den forekommer. Desuden viser en nylig undersøgelse, hvilke effekter strukturel fattigdom kan have på samfundet.

Denne form for fattigdom kan således have følgende konsekvenser:

 • Depression.
 • Mangel på opmuntring.
 • Angst.
 • Stigende følelse af ubehag.
 • Konstant opfattelse af pessimisme.
 • Manglende evne til at bevæge sig

Denne strukturelle fattigdom ender over tid med at få en række konsekvenser, som på trods af at de ikke er så slående, har skadelige virkninger for samfundet.

Tags.:  derivater biografi finansiere 

Interessante Artikler

add