Indtægter

økonomisk-ordbog

Indkomst, på det økonomiske og finansielle område, er det afkast, der modtages for en investering eller virksomhed. Dette udtrykkes normalt som en procentdel af den oprindelige investering eller af den nuværende markedsværdi.

Det vil sige, at omsætningen er den fortjeneste, der fx opnås ved erhvervelse af et finansielt aktiv.

Et andet punkt at tage højde for er, at indtægterne normalt genereres i form af renter eller udbytte, som det vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit.

Indtægtstyper

De vigtigste typer indtægter er følgende:

  • Ved udbytte betalt af aktier: Det beregnes ved at dividere det årlige udbytte betalt af et selskab med prisen på dets aktier på markedet. For eksempel, hvis selskab AB udbetaler et udbytte på 10 euro, og selskabets aktier handles til 50 euro, vil afkastet være: 10/50 = 0,2 = 20 %.
  • Ved afkastet af investering i aktier (eksklusive udbytte): Beregn væksten af ​​en investering på to måder:
    1. Afkast af aktier: Det udtrykkes som et beløb. Hvis aktierne i XB-selskabet for eksempel går fra 56 til 61 euro, er afkastet 5 euro.
    2. Afkastningsgrad: Den beregnes ved at trække den endelige værdi af investeringen fra startværdien og derefter dividere med startværdien. På den måde opnår vi omsætningen og udtrykker den i procent. For eksempel, hvis den oprindelige investering var 1.600 euro, og dens nutidsværdi er 1.750 euro, ville dette blive beregnet som følger: / = 0,09375 = 9,375 %.
  • Af bonusser: Det kan beregnes på forskellige måder. For eksempel at dividere den betalte rente på obligationen med dens værdi.

Andre betydninger af indtægt

Uden for det økonomiske og finansielle miljø kan vi f.eks. henvise til politiske indtægter. Dette kan forstås som brugen af ​​situationen eller af en bestemt begivenhed for at tiltrække sympati eller støtte fra vælgere eller borgere.

Det har normalt en negativ klang. Det kan for eksempel være, at en politisk gruppe angriber sine rivaler for ikke at reagere tilstrækkeligt på en begivenhed, der forårsagede kaos. For eksempel en naturkatastrofe.

En anden måde at forstå omsætning på kan være på en mere figurativ måde. For eksempel kan man i en videnkonkurrence mellem to personer sige, at den ene opnår omsætning ved at udnytte den anden

Tags.:  kryptovalutaer berømte-sætninger Forretning 

Interessante Artikler

add